Select Page

Algemene voorwaarden

– Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden –

Algemene voorwaarden

1. Aanmelden

Indien u zich wilt aanmelden voor een van onze events dan kan dit via de daarvoor aangegeven link. Indien u vragen heeft omtrent een event neemt u gerust contact met ons op dan kunnen wij u verder informeren.

2. Het event

De events die wij organiseren bestaan voornamelijk uit (gratis) meetups, deze verzorgen wij zelf, zowel de facilitatie als de inhoud, en wij doen dit geheel vrijblijvend. Daarnaast organiseren wij events voor speciale sprekers/trainers, welke in de regel zelf niet in de gelegenheid zijn om iets in Nederland te organiseren omdat ze zelf in het buitenland wonen. 

3. Betalen

3.1. Indien u deel wilt nemen aan een betaald event dan kunt u via een inschrijfformulier (zie link op de betreffende pagina) aangeven deel te willen nemen. Wij zullen u dan per email op de hoogte stellen over de nog beschikbare plaatsen en het verdere verloop van de betaling.
In de regel zult u vooraf per bank overschrijving, ideal of paypal de training kunnen betalen. 

3.2. Voor al onze betaalde events geld dat u vooraf dient te betalen. Door te betalen gaat u akkoord met de hier beschreven Algemene Voorwaarden. Uw inschrijving is pas definitief nadat wij uw betaling hebben ontvangen.

 

4. Annuleren

4.1. Indien u uw deelname van een (gratis) meetup wilt doorgeven dan kunt u dat doen via de meetup site. Wij willen u vragen dit zo tijdig mogelijk te doen zodat wij in onze voorbereiding voor het event hier rekening mee kunnen houden.

4.2. In het geval dat u uw deelname aan een betaald event wilt annuleren dan kunt u dat uitsluitend schriftelijk (per e-mail of per post) doen. Ons adres kunt u vinden op onze contact pagina. Ons email adres: event [at] artocraft [punt] nl.

4.3. Bij een annulering komt u in aanmerking voor restitutie onder de volgende voorwaarden:
4.3.1. U ontvangt 95% van het totaal bedrag terug indien u 30 dagen voor aanvang van het event annuleert.
4.3.2. U ontvangt 50% van het totaal bedrag terug indien u tussen de 30 en 14 dagen voor aanvang van het event annuleert.
4.3.3. Indien u 14 dagen voor aanvang of later annuleert heeft u geen recht op restitutie.
4.3.4. Indien u i.v.m. onvoorziene omstandigheden (overmacht) genoodzaakt bent om te annuleren zullen wij in goed overleg kijken naar een passende oplossing.
4.3.5. Wanneer het event niet door kan gaan vanwege redenen die ons ten tijde van de inschrijving niet bekend waren, behouden wij ons het recht voor om het event te annuleren of te verschuiven naar een andere datum.

5. Aansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname aan een event ligt volledig bij u de deelnemer. Wij zijn hier in geen enkele zin voor aansprakelijk.

6. Vertrouwelijkheid

6.1. Wij beloven vertrouwelijk om te gaan met de informatie die u als deelnemer met ons (Art o’ Craft) deelt.
6.2. Wij willen u erop wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent en blijft voor de informatie welke u deelt tijdens een event. Wees u bewust dat u en andere deelnemers hierin ook verantwoordelijk zijn voor het correct omgaan met de informatie welke gedeeld wordt door andere deelnemers.
6.3. Ongevraagd, dan wel zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen, vastleggen van informatie in vorm van beeld en/of geluid tijdens een event is niet toegestaan.

7. Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing.

close

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Subscribe to our newsletter!

Share This