Art of Craft - Logo

Privacy- en Annuleringsvoorwaarden

Privacy

Wij spannen ons in om uitermate zorgvuldig en conform wet- en regelgeving om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens.
Ten behoeve van deze inschrijving, verwerken wij de minimaal benodigde persoonsgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend benut voor de doeleinden van de specifieke bijeenkomst. De gegevens worden niet voor commerciële doeleinden benut of verstrekt aan derden. Wij gebruiken de gegevens om deelnemers te informeren over de workshop, de training of het event. Tevens informeren wij de trainers of workshopleiders over de naam van de deelnemers.

Annuleren

In het geval dat u uw deelname aan een betaald event wilt annuleren dan kunt u dat uitsluitend schriftelijk (per e-mail of per post) doen. Ons adres kunt u vinden op onze contactpagina. U kunt ons mailen op: [email protected].
Bij een annulering komt u in aanmerking voor restitutie onder de volgende voorwaarden:
  • U ontvangt per boeking 75% van het totaal bedrag terug indien u 5 weken voor aanvang van het event of de training annuleert.
  • U ontvangt 65% van het totaal bedrag terug indien u 4 weken voor aanvang van het event of de training annuleert.
  • U ontvangt 40% van het totaalbedrag terug indien u tot 14 dagen voor aanvang van het event of de training annuleert.
  • Indien u 14 dagen voor aanvang of later annuleert heeft u geen recht op restitutie.
Indien u i.v.m. onvoorziene omstandigheden (overmacht) genoodzaakt bent om te annuleren zullen wij in goed overleg kijken naar een passende oplossing.
Wanneer het event niet door kan gaan vanwege redenen die ons ten tijde van de inschrijving niet bekend waren, behouden wij ons het recht voor om het event te annuleren of te verschuiven naar een andere datum.

COVID-19

We organiseren deze bijeenkomsten in een onzekere tijd en zullen deze enkel laten plaatsvinden indien de dan geldende regels dit zullen toelaten. Wij streven ernaar deze bijeenkomsten op een prettige en voor iedereen veilige manier te kunnen verzorgen. Mocht het  onverhoopt zo zijn dat we door overheidsmaatregelen genoodzaakt zijn de bijeenkomsten te verplaatsen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. In dat geval zullen wij er alles aan doen om een geschikt moment te vinden om alsnog deze training te laten plaatsvinden

Aansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname aan een event ligt volledig bij u de deelnemer. Wij zijn hier in geen enkele zin voor aansprakelijk.
Het Nederlands recht is van toepassing.